Laeb
Menu
  • No products in the cart.
Go to cart

Total : 0.00

TOOTE VALIMINE

Valige meie e-poest toode, millest huvitatud olete. Toodete juures on toodud täpsem info nende tehniliste omaduste, hinna ning võrdlussüsteemi kohta, toodud on ka toote foto. Samuti saate vaadata hääletustulemusi ning lugeda meie klientide tagasisidet konkreetsele tootele, millest huvitatud olete.

Juhul kui vajate lisainformatsiooni, võite konsulteerida meie veebipoe halduriga telefoni või e-posti vahendusel.

TELLIMUSE ESITAMINE

Olles valinud toote, mille soovite osta, vajutage palun nupule „Lisa korvi“. Toode lisatakse automaatselt teie ostukorvi. Võite jätkata tellimuse esitamisega või, juhul kui soovite veel tooteid tellida, pöörduda tagasi poodi. Tellimuse esitamiseks valige valitud toodete kogus ning vajutage nuppu  „Mine maksma“. Sisestage vajalik informatsioon tellimisvormile ning vajutage nuppu „Esita tellimus“
Veebipoe haldur võtab teiega varsti ühendust kinnitamaks teie tellimus ning andmaks teile teada tarneaeg.

MAKSEVIIS

Paysera kaardimakse lahendus, pangaülekanne, Liisi järelmaks või tasumine kohaletoimetamisel
Pärast tellimuse töötlemist, esitab veebipoe haldur teile arve. Tooted tarnitakse pärast arve tasumist ning seda kui makse on jõudnud meie pangakontole. Koos tellitud toodetega saate ka toote tarnedokumendi ning originaalarve.
Tingimused ning garantii

1. ÜLDTINGIMUSED

Käesolevad reeglid ja tingimused sätestavad portaalil saunaline.ee E-poe kasutus- ja müügitingimused. Veebileht saunaline.ee on ettevõtte OÜ Saunaline valduses.

2. GARANTII

Saunaline annab kõikidele müüdavatele kaupadele osalise garantii.
Garantii antakse kõikidele toodetele, mis müüakse:
• Eraisikutele – 2 aasta või rohkem, olenevalt tootja garantiist;
• Juriidilistele isikutele – garantiiaeg määratakse tootja poolt. Reeglina on garantiiaeg 1 aasta alates müügihetkest; kuid olenevalt tootest võib see olla 6 kuust kuni 3 aastani.

3. OSTUTINGIMUSED

3.1 ÜLDTINGIMUSED

3.1.1 Käesolevad tingimused rakenduvad Saunaline.ee kodulehel ostu sooritanud isikute ja Saunaline.ee veebipoodi omava ettevõtte OÜ Saunaline (siin ja edaspidi: Müüja) vahelistele suhetele.
3.1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele rakenduvad Saunaline.ee kodulehelt toodete ostmisel tekkivatele suhetele Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
3.1.3 Müüjal on õigus muuta ning täiendada käesolevaid tingimusi. Tingimuste muudatused ning hinnakiri peavad olema kättesaadavad Saunaline.ee kodulehel. Tingimuste muudatused ja lisatingimused hakkavad jõustuma nende avaldamisest Saunaline.ee kodulehel. Esitades tellimus enne uute tingimuste jõustumist, kehtivad vastavale suhtele need tingimused, mis olid faktiliselt kehtivad hetkel kui tellimus sisse anti; välja arvatud juhul kui seadusest või käesolevatest tingimustest tuleneb teisiti.
3.1.4 Müüjal on õigus muuta tootevalikut ning toodete hindu ilma sellest eelnevalt teavitamata.
3.1.5 Müüjal on õigus teha müügikampaaniate käigus allahindluseid konkreetsele tellimusele ja/või teatud toodetele.
3.1.6 Ostu-müügileping loetakse sõlmituks (hakkab kehtima) punktis 3.6 märgitud ettemakse üle kandmisel Omaniku pangakontole.
3.1.7 Käesolevate tingimuste poolt reguleerimata küsimustes järgivad pooled Eesti Vabariigi õigusakte.
3.1.8 Tellimusi ja oste puudutavad vaidlused Ostja ja Müüja vahel lahendatakse pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mitte saavutamise korral on pooltel õigus pöörduda kohtu poole. Vaidlustele lahendamisel järgivad pooled Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

3.2 TOOTEINFO, SELLE KÄTTESAADAVUS JA HINNAKIRI

3.2.1 Kõik Saunaline.ee kodulehel toodud hinnad on toodud eurodes (EUR).
3.2.3 Kõik Saunaline.ee kodulehel viidatud hinnad on käibemaksuvabad (OÜ Saunaline ei ole käibemaksukohuslane).
3.2.4 Müüja vastutab tootelehel olevate kaubakoodide ja hindade vastavuse eest.
3.2.5 Müüja ei vastuta tootekirjelduste ja/või piltide täpse vastavuse eest tootelehtedel kuna tootjad võivad muuta toodete omadusi ilma eelneva heakskiidu või hoiatuseta.
3.2.6 Saadavalolevate toodete koguse ning tootelehtedel olevate hindade muutus hakkavad kehtima pärast nende avaldamist Saunaline.ee kodulehel.
3.2.7 Tootelehtedel märgitud tarnekuupäev arvestatakse olevat tööpäev.

3.3 TELLIMUSE ESITAMINE

3.3.1 Saunaline.ee võtab tellimusi vastu alljärgnevalt:
• Interneti vahendusel läbi automaatse tellimuste esitamise veebisüsteemi.
3.3.2 Tellimuse esitamine ei tähenda ostu-müügilepingu sõlmimist. Ainult punktis 3.1.6 märgitud kohustuse täitmisel loetakse leping sõlmituks ning hakkavad kehtima sellest tulenevad kohustused.

3.4 TELLIMUSE TÜHISTAMINE JA TAGASTAMINE

3.4.1 Kliendil on õigus müügileping tühistada. Müügilepingu tühistamiseks peab klient saatma vastavasisulise avalduse e-mailile info@saunaline.ee või teatama sellest telefonil +372 567 111 01. Kui müügilepingu tühistamisavaldus saadetakse peale tellimuse postitamist on kliendil õigus toode tagastada vastavalt tagastamistingimustele.
3.4.2 Tellimus tühistatakse automaatselt selle maksmistähtaja möödumisel:
• Eraisikutel – 7 tööpäeva;
• Juriidilistel isikutel – 10 tööpäeva.
3.4.3 Kui mõni toode laost otsa saab ja/või hinnad muutuvad, tuleb järgida punkti 3.12.
3.4.4 Kui ostja soovib muuta oma tellimust pärast selle eest tasumist kuid enne selle tarnimist, tuleb järgida punkti 3.12.

3.4.5 Kui tellitud toode ei sobi või ei vasta Teie ootustele on Teil õigus toode 14 päeva jooksul alates toote kättesaamisest vahetada teise toote vastu või tagastada. Palume Teid teavitada meid sellest koheselt pärast tellimuse kättesaamist. Tagastatav või ümbervahetatav toode peab vastama alljärgnevatele tingimustele:

  • toote sildid ei tohi olla ära võetud
  • toode ei tohi olla kasutatud
  • toode ei tohi olla määrdunud
  • toode ei tohi olla rikutud

3.5 TELLIMUSE TÄITMINE

3.5.1 Tellimus täidetakse ainult pärast ettemaksu kätte saamist Müüja poolt (vt punkti 3.1.6), välja arvatud juhul kui ostjaga on teisiti kokku lepitud.

3.6 TELLIMUSE EEST TASUMINE

3.6.1 Võimalikud makseviisisid:
• Saunaline.ee kodulehel, kasutades Paysera kaardimakselahendust;

• Pangaülekanne (arve alusel);

• Kauba üleandmisel käest kätte sularahas.

3.7 TOOTE TARNIMINE

3.7.1 Ostja saab valida tarneviisi, mis tema vajadusi kõige paremini rahuldab:

Tellimuse täitmisel pakutakse ostjal valida kolme võimaliku tarneviisi vahel:
1. OÜ Saunaline trasporditeenus
2. Postiteenus (Omniva, Itella Smartpost või DPD pickup)
3. Kaubale ise järgi tulemine.
Kõikide tarneviiside puhul oleneb transpordiaeg sihtkohast.
NB! Tarnekuupäeva ületamisel, võtke palun ühendus klienditeenindusega!

3.8 PAKENDAMINE

3.8.1 Müüja soovitab hoida toote originaalpakend alles juhuks kui peaks tekkima vajadus garantiiteeninduse järele – mõned tootjad nõuavad originaalpakendi olemasolu. Tootelt või selle pakendilt ei tohi olla eemaldatud selle seerianumber või muu oluline toote tuvastamiseks vajalik informatsioon.

4. TURVALISUS

4.1 Saunaline.ee näol on tegemist turvalise veebipoe keskkonnaga, kus saate teha oma ostud turvaliselt:
• Müüja ei näe sisestatud pangakaardi andmeid, kuna ostja suunatakse pankade kaardikeskuse turvalisse keskkonda. Maksmise hetkel toimub kaardi omaniku pangakaardi andmete sisestamine Kaardikeskuse serveri andmebaasis ning andmed salvestatakse samuti Kaardikeskuse serveris.

5. ISIKUANDMETE KAITSE

Müüja järgib hea tava ning isikuandmete kaitse seadust:
• Ostjalt küsitakse ainult neid andmeid, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks.
• Klienti teavitatakse sellest kui nende isikuandmed edastatakse kolmandale osapoolele.
• Vaikimisi on kokku lepitud loas edastada tarneaandmed posti- või kullerettevõtetele tellimuste edastamiseks tellijale.

6. OSAPOOLTE KOHUSTUSED LEPINGU RIKKUMISE KORRAL

6.1. Pooled vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud otsese varalise kahju eest.

7. VÄÄRAMATU JÕUD

7.1. Lepinguliste kohustuste mittetäitmist ei loeta lepingu rikkumiseks kui see on põhjustatud vääramatu jõu olukorra poolt, st olukorra, mida pool ei saanud kontrollida ning mille puhul mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta oleks sellega lepingu sõlmimise ajal arvestanud, seda vältinud, või takistava asjaolu või vääramatu jõu olukorra tagajärje ületanud. Peamiselt loetakse vääramatu jõu olukordadeks erakorralisi loodusjõude, üldstreiki, massirahutusi kohaliku valitsuse üksuses poole asukohas, sõda, lepingu täitmist oluliselt takistavat õigusakti, või muud olukorda, mille osas mõlemad pooled tunnistavad selle olevat vääramatu jõu asjaolu.
7.2. Pool, kelle lepingulisi kohustusi vääramatu jõu olukord takistab, peab sellest teisele poolele koheselt kirjalikult teada andma.
7.3. Juhul kui vääramatu jõu asjaolu on ajutine, on lepingu rikkumine vabandatav ajal, mil vääramatu jõu olukord takistas lepingu täitmist. Kui vääramatu jõu olukord kestab rohkem kui 30 kalendripäeva, on kummalgi poolel õigus lepingust taganeda ilma kandmata kohustust kompenseerida teisele poolele selle taganemisega põhjustatud kahju.

x Logo: Shield
This Site Is Protected By
Shield